چهارشنبه, 26 تیر 1398
13:44

اولین نشست خانه بوم‌گردی اصفهان در موسسه آموزشی آوای دشتیاران با حضور جمعی از راهنمایان طبیعت گردی جهت بررسی مهم ترین مسائل و مشکلات این حوزه در تاریخ 15 اردیبهشت ماه برگزار شد. در ابتدای نشست، ضمن تشریح مهم ترین اهداف تشکیل خانه طبیعت گردی به عنوان یک نهاد غیر دولتی و مردمی، بر این مهم تاکید شد که موضوع طبیعت گردی باید از یک موضوع صرفا تفننی و غیرتخصصی، به یک حالت تخصصی که دارای شان و جایگاه ویژه‌ای در جامعه باشد تبدیل شود. حاضران در نشست با یادآوری اینکه اساس این NGO  گردشگری است و نه محیط زیستی، این نکته را یادآور شدند که از یک سو باید به گونه‌ای عمل شود که همانند هر صنف دیگری، هر شخص یا نهاد غیرمتخصص وارد این حوزه نشود و از سوی دیگر، تورهای طبیعت گردی منحصر به روزهای خاص سال نباشد و به صورت پیوسته در طول سال پایدار بماند. در ادامه نشست، مشکلات و مسائل مرتبط با طبیعت گردی مطرح شد که برخی از این مشکلات عبارت بودند از: مساله گروه ها و افراد ثبت نشده و بی مجوز، لزوم فرهنگ سازی عمومی در رابطه با طبیعت گردی، مشکلات بیمه ای تورهای طبیعت گردی، برگرداندن شان و شخصیت به طبیعت گردی، لزوم آموزش مدیریت بحران برای راهنمایان طبیعت گردی، به اشتراک گذاشتن تجربیات راهنمایان طبیعت گرد، تعریف واژه ها و شاخص های این حوزه، مساله برخورد نیروی انتظامی با تورها و نظارت بر گروه ها یا افرادی که مجوز دارند. از اهداف موسسه مردم نهاد خانه بوم گردی اصفهان، یکسان سازی و ایجاد تعاریفی برای گردشگری پایدار است که این روزها به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود. ظرفیت سنجی مناطق بکر طبیعی و فرهنگ سازی و آموزش هم برای راهنمایان، هم برای گردشگران و هم برای جوامع محلی از دیگر اهداف تشکیل این موسسه است. همراهی و عضویت راهنمایان طبیعت گردی در انجمن صنفی راهنمایان و بحث بیمه راهنمایان و امنیت راه ها و همچنین تعامل و همیاری با نیروهای انتظامی و سازمان میراث فرهنگی در جهت هرچه بیشتر قانونمند شدن تورهای طبیعت گردی نیز از دیگر مباحث مورد بحث در این انجمن مردم نهاد است. خانه بوم گردی اصفهان هم اکنون با همراهی و همفکری راهنمایان طبیعت گردی استان اصفهان، خانم دکتر لطفی (مسوول طبیعت گردی سازمان میراث فرهنگی) و دکتر راست قلم (مدرس طبیعت‌گردی) اولین قدم‌ها را برداشته است.