چاپ

شاید نام کوچ عشایر را که می شنویم یاد قاطر، اسب و پیاده روی های طولانی در خاطرمان زنده شود، ولی متاسفانه بیشتر همان اندک کوچ امروزی هم با نیسان و ماشین انجام می پذیرد. شاید ایده اقامت در سیاه چادر به همراه کوچ ایل برای بسیاری از گردشگران خارجی که در هتل های پنج ستاره اقامت داشته اند و دنبال تجربه جدیدی به کاوش می پردازند بسیار جذاب تر بوده و می توان درآمد سرشاری را نصیب کشور و عشایر کرد. ضمن اینکه  فرهنگی بی نظیر را برای آیندگان حفظ و حراست کرد.

كوچ نشینی در عصر تکنولوژی می تواند از بزرگ ترین جاذبه های گردشگری دنیا باشد. چیزی که شما را نه تنها از زندگی ماشینی و شهری رها می سازد و به آغوش طبیعت می رساند، بلکه می تواند با نشان داد فرهنگ زندگی در طبیعت زنگ هشداری با ارزش برای درگیری بیش از حد ما با زندگی روزمره و خالی از لطف امروزی باشد. تصور کنید وقتی شب هنگام خسته از پیاده روی در طبیعت بکر و دوست داشتنی در کنار سیاه چادر روی نمدی نشسته اید و در جدال با آتشی دلربا در انتظار نوشیدن چای هستید. بوی علف تازه چیده شده در کنار صدای زنگوله های بزهای کوچک و بزرگ وقتی از دیدن ستاره ها لذت می برید. کنار فانوس های کوچک نفتی با دیدن کودکانی که از صدای لالایی لذت می برند. این لحظاتی است که می تواند ما را از حرص و ولع شهر نشینی رها سازد و یادآوری کند که زندگی واقعی به چه معنا است.فرهنگ موسیقی و سبک زندگی توامان مردم با ساز و آواز چیزی است که کمتر گردشگری می تواند از آن صرف نظر کند. عشایر در وقت کار پشم می‌چینند، شیر می‌دوشند و جاجیم می‌بافند، روغن می‌گیرند و ماست می‌زنند، شاهنامه می‌خوانند ، مهمان‌نوازند و سنت‌ها را گرامی می‌دارند و در  آخر در سیاه چادرهایشان می‌آسایند. این فرهنگی است که نه تنها می تواند به دنیا فخر بفروشد، بلکه می توان با پاس داشت و استفاده صحیح از آن درآمد و اشتغال را همزمان با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست برای این جامعه به ارمغان آورد.  در عین حال عشایر می توانند با تهیه غذای سنتی برای گردشگران مزد زحمت خود را دریافت کنند. یادمان باشد این امر نه تنها به زندگی ایلی و حفظ سنتها کمک خواهد کرد، بلکه درآمد سرشاری را نیز نصیب عشایر می سازد. البته شرط اول، بهبود سطح بهداشت در مناطق عشایری و ایجاد امنیت گردشگران خواهد بود. همچنین چرای بی رویه دام های عشایر با برنامه ریزی صحیح و طراحی مسیر های کوچ و گردشگری قابل کنترل خواهد بود. یادمان باشد کسب درآمد سرشار و زود بازده گردشگری می تواند با ایجاد اشتغال و درآمد به احیای آن کمک کند.