دوشنبه, 25 آذر 1398
11:29

نفیسه حاجاتی

شنبه این هفته در میان کوچه «پشت مطبخ» وقتی داشتم از دیدار مسجد امــــام (مســــجـــد جامــــع عبـــــاسی) برمی‌گشتم، خانواده جالبی را دیدم. مسجد هم پر از خانواده‌های اروپایی بــــود که با بچــــه‌های خردســــال و نوجوانشان آمده بودند و این یک خبر خوب است برای همه کسانی که همیشه نگران تبلیغات درمورد ناامنی ایران بودند. حالا گردشگران اروپایی با کودکانشان راهی مقصدی می‌شوند که هم امن است و هم به گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ارزان‌ترین مقصد گردشگری جهان! خانواده موطلایی «فینک» با سه بچه بازیگوش که سومی را پدر ترجیح داده بود مانند یک کوله پشتی سفر، روی دوشش حمل کند، داشتند فروشگاه‌های صنایع دستی را نگاه می‌کردند و به سمت خیابان استانداری می‌رفتند که سر صحبت را باز کردم. مادر خانواده توضیح داد که از یکی از شهرهای کوچک آلمان آمده‌اند و ایران را انتخاب کرده‌اند چون درباره‌اش زیاد خوانده و شنیده‌اند. گفت که خودش به هوای اصفهان آمده و شوهرش به هوای پرسپولیس. بچه‌ها را هم برده‌اند باغ پرندگان و کوه صفه که حسابی بهشان خوش گذشته. پدر خانواده که مادر و پدر همسرش را هم به این سفر آورده بود، از رفتار ایرانی‌ها با بچه‌ها حسابی تعریف کرد و گفت بچه‌ها حسابی این طرف و آن طرف رفتند و شلوغ کردند اما همه باهاشان مهربان بودند و عکس یادگاری می‌گرفتند!