شنبه, 16 آذر 1398
00:10

یادداشت مهمان

سفر در لغت به معنای برکنار زدن است و این از آن روست که در مسافرت روحیات انسان کشف و همچنین حقایق تازه به روی او گشوده می‌شود. سفر مورد سفارش اسلام است و در آیات و احادیث و روایت‌های مختلف بر اهمیت آن تاکید و درباره‌اش صحبت شده است.